เชือกฟางสี ใช้มัดถุงน้ำ เหมาะกับร้านขายน้ำ

เชือกฟางสี ใช้มัดถุงน้ำ เหมาะกับร้านขายน้ำ

เชือกฟางสี ใช้มัดถุงน้ำ เหมาะกับร้านขายน้ำ