ต้นกำเนิดของเชือกจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ความเก่าแก่ของงานประดิษฐ์

เชือกพลาสติก ราคาถูก เชือกฟาง RTP เชือกฟางพร้อมส่ง เชือกฟาง

ต้นกำเนิดของเชือกจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ความเก่าแก่ของงานประดิษฐ์ เชือกนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์อย่างหนึ่งที่มีความเก่าแก่ และมีการใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีบทบาทและถูกใช้งานในอารยธรรมต่างๆ ดังปรากฏในหลักฐานของอารยธรรม ในยุคหินเมื่อ 10,000 ปีมาแล้วซึ่งได้มีการใช้เชือกทำเป็นตาข่ายสำหรับจับสัตว์น้ำ ใช้สำหรับปีนเก็บน้ำผึ้ง ใช้ในงานก่อสร้าง โดยเชือกที่ผลิตขึ้นมามีลักษณะที่สั้นและเกิดจากการใช้มือบิดเป็นเกลียวหรือถักให้เป็นเปีย โดยใช้เส้นใยจาก ป่านมะนิลา ป่านชนิดต่างๆ ไหมปาปิรุส ในการผลิตเชือกสมัยต่อมาเชือกได้ถูกพัฒนาการให้มีความยาวมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการลากจูง รัดสิ่งของ

ในระหว่างการขนส่งสิ่งต่างๆ หรือแม้กระทั่งการปีนเขา ในปี ค.. 1950 -1960ได้มีการค้นพบเส้นใยไนลอน และเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ ดังนั้นจึงมีการประยุกต์นำเอาเส้นใยไนลอน และเส้นใยอื่นๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับผลิตเชือกเรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยธรรมชาติก็ยังคงมีการใช้ผลิตเชือกอยู่ด้วยเช่นกันแต่ปริมาณการใช้งานน้อยกว่าเส้นใยสังเคราะห์

ในปัจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก พร้อมกันนั้นโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โลกร้อนขึ้น เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรจะหมดหรือสูญหายไปจากโลกนี้  กลุ่มของเราจึงคิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เชือกฟาง นำสิ่งที่พวกเราหลายคนๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไร มาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจขึ้นมา โครงงานชิ้นนี้ยังเดินตามรอยพ่อหลวงของเรานั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกัน  เป็นการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเรื่องของภาวะโลกร้อน การสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่ย่อยสลายยากจากวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติก ซึ่งเป็นของเหลือใช้หรือขยะที่มีอยู่ทุกที่ ซึ่งนับวันปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่หลากหลายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาไทยในการแปรสภาพของขยะ และสิ่งเหลือใช้ให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆโดยการนำเอาขยะหรือสิ่งเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างเช่น ดอกไม้ แจกัน ม่านหน้าต่างประตู สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้

 ดังนั้นการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุที่ย่อยสลายยากจากขยะประเภทพลาสติก จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและนำของเหลือใช้นี้มาใช้หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้ โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่ง ซึ่งก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการนำเศษสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งแทนการทิ้งให้สูญเปล่า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน และช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนพวกเราจึงช่วยกันคิดค้นประดิษฐ์ ดอกไม้จากเชือกฟางเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากให้ลดลง

และลดปริมาณการผลิตสิ่งที่เป็นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนขึ้น และแสดงให้เห็นว่าวัสดุเหลือใช้ เศษวัสดุ และขยะ อย่างเชือกฟางที่หลายคนอาจมองไม่เห็นประโยชน์นอกจากการใช้ผูกมัดสิ่งของยังมีคุณค่าสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้อีกมากมาย ถ้าเราคิดค้นสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ให้สวยงามและคงคุณค่าไว้ได้และที่สำคัญเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย