เชือกฟางทำอะไรได้บ้าง

เชือกฟางทำอะไรได้บ้าง

เชือกฟางทำอะไรได้บ้าง