ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก

กระบวนการผลิตเชือกฟางรักษ์โลก

ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก เชือกฟางโดยส่วนใหญ่แล้ว ผลิตมาจากเม็ดพลาสติก PP ผสมกับเม็ดสีต่าง ๆ อาทิ สีแดง สีเหลือง สีเขียว ก่อนจะนำเข้าไปผ่านกระบวนการผลิตแบบรีด ซึ่งเม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายผ่านเกลียวรีดภายในเครื่องจักรจากความร้อนและความดันที่สูง ก่อนที่จะไหลผ่านแม่แบบเชือกฟางที่เตรียมไว้ เพื่อให้เชือกฟางที่ออกมามีคุณภาพ แล้วจึงผ่านกระบวนการทำให้เม็ดพลาสติกเย็นลงด้วยกระบวนการหล่อเย็นโดยน้ำหรืออากาศ เพื่อรีดพลาสติกให้ออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ และม้วนเป็นเชือกฟางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก ?

เชือกฟางคุณภาพจากรุ่งทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตและจำหน่ายเชือกฟางพลาสติก
เชือกฟางคุณภาพจากรุ่งทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตและจำหน่ายเชือกฟางพลาสติก

บริษัทรุ่งทิพย์พลาสแพคผลิตเชือกฟางรักษ์โลกก็เพราะเรงเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติ เพราะในอนาคตมีแนวโน้มการใช้พลาสติกย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น มีการค้นพบและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆ ทำให้พลาสติกที่ราคาที่ต่ำลงและสมบัติต่าง ๆ ดีขึ้น มีกฎข้อบังคับ รวมถึงการที่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะสูงขึ้น

สำหรับเชือกฟางรักษ์โลกนี้ ผลิตมาจากพลาสติกย่อยสลายได้ Environmentally Degradable Plastics (EDP) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี จากทางสภาพแวดล้อม เช่น กรด ด่าง น้ำ ออกซิเจน แสงแดด แรงปะทะจากน้ำฝนและแรงลม รวมถึงเอนไซม์ในจุลินทรีย์ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอนินทรีย์ และมวลชีวภาพในท้ายที่สุด และเชือกฟางรักษ์โลกของบริษัทรุ่งทิพย์พลาสแพคสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกชนิดอื่น

ถ้าใช้เชือกฟางรักษ์โลกของรุ่งทิพย์พลาสแพคจะมีผลดีอย่างไร ?

  • เชือกฟางรักษ์โลกถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราสามารถปล่อยให้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ ความชื้น และสารอาหารให้แก่ดิน พร้อมทั้งลดประมาณการใช้ปุ๋ยและลดการเกิดโรคในพืช
  • ช่วยลดเนื้อที่การใช้งานของบ่อฝังกลบขยะ โดยการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และถุงที่ย่ิยสลายได้ทำให้เพิ่มศักยภาพในการย่อยสลายของเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ในบ่อฝังกลบ

เชือกฟางจาก “รุ่งทิพย์พลาสแพค” จะมีความพิเศษที่ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเชือกฟางเกรดเอ มีเชือกฟางเกรดหลายสี หลายขนาด ให้ท่านเลือกตามความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของท่าน โดยโรงงานรุ่งทิพย์พลาสแพค ผลิตถุงพลาสติกและเชือกฟาง โดยเชือกฟางเกรดเอ เน้นบริการลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จากการที่เราผลิตและจำหน่ายเชือกฟางมานานกว่า 20 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า

สนใจเชือกฟางรักษ์โลกติดต่อสอบได้ที่ 02-328-0354-6, 085-223-3968