“เชือกโยงทุเรียน” ไอเท็มที่ชาวสวนขาดไม่ได้

ประโยชน์ของเชือกฟางโยงทุเรียน

“เชือกโยงทุเรียน” ไอเท็มที่ชาวสวนขาดไม่ได้