กิจกรรมนันทนาการ จากเชือกฟางรุ่งทิพย์ ใช้เชือกฟางทำกระโปรงชายหาด

กิจกรรมนันทนาการ จากเชือกฟางรุ่งทิพย์ ใช้เชือกฟางทำกระโปรงชายหาด

กิจกรรมนันทนาการ จากเชือกฟางรุ่งทิพย์ ใช้เชือกฟางทำกระโปรงชายหาด