ทำซุ้มปีใหม่ด้วยเชือกฟางสีรุ้งวางสีสลับกัน

ทำซุ้มปีใหม่ด้วยเชือกฟางสีรุ้งวางสีสลับกัน

ทำซุ้มปีใหม่ด้วยเชือกฟางสีรุ้งวางสีสลับกัน