เชือกฟางกับงานปีใหม่ ด้วยเชือกฟางสีเหลือง

สร้างสีสันให้งานปีใหม่ได้ง่าย ๆ ด้วยเชือกฟางสีเหลือง

เชือกฟางกับงานปีใหม่ ด้วยเชือกฟางสีเหลือง สร้างสีสันให้งานปีใหม่ได้ง่าย ๆ ด้วยเชือกฟางสีเหลือง ทำห้อยลงมาฝากใดฝากหนึ่งของผนัง ใช้ลูกโป่งตัวอักษรหลากสีติด