ปลูกเมล่อนในกระถางได้ง่าย ๆ ด้วยเชือกฟาง

ปลูกเมล่อนในกระถางได้ง่าย ๆ ด้วยเชือกฟาง ใช้ไม้ทำเป็นค้างและใช้เชือกฟางโยงให้ต้นเกาะเพื่อเลื่อยขึ้น

ปลูกเมล่อนในกระถางได้ง่าย ๆ ด้วยเชือกฟาง ใช้ไม้ทำเป็นค้างและใช้เชือกฟางโยงให้ต้นเกาะเพื่อเลื่อยขึ้น