สร้างอาชีพจากเชือกฟาง

สร้างอาชีพจากเชือกฟาง

สร้างอาชีพจากเชือกฟาง เชือกฟางถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูก ถ้านำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆ