เชือกฟางพลาสติกกับเชือกฟางไนล่อน ต่างกันอย่างไร

เชือกฟางพลาสติกกับเชือกฟางไนล่อน ต่างกันอย่างไร

เชือกฟางพลาสติกกับเชือกฟางไนล่อนต่างกันอย่างไร ระหว่างเชือกฟางพลาสติกกับเชือกฟางไนล่อนแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเรียกว่าเชือกฟางเหมือนๆ กัน