เชือกฟางรุ่งทิพย์ดีกว่าเชือกฟางที่อื่นอย่างไร-150×150