วิธีการเลือกซื้อ เชือกฟางที่ดี มีอะไรบ้าง

วิธีการเลือกซื้อ เชือกฟางที่ดี มีอะไรบ้าง

วิธีการเลือกซื้อเชือกฟางที่ดี มีอะไรบ้าง ชื้อเชือกฟางอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด ควรเลือกเชือกฟางที่เหนียวแน่น เชือกฟางมีคุณภาพ