เชือกฟาง เชือกฟางรักษ์โลก

เชือกฟาง เชือกฟางรักษ์โลก

เชือกฟางรักษ์โลก เป็นผลิตภัณฑ์เชือกฟางที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาพลาสติกล้นโลก และเชือกฟางรักษ์โลกยังสามารถย่อยสลายได้เองภายใน 5 ปี