เชือกฟางโยงทุเรียน คุณภาพดี จากRTP

เชือกฟางโยงทุเรียน คุณภาพดี จากRTP

เชือกฟางโยงทุเรียน คุณภาพดีจากRTP เพื่อปกป้องผลผลิตของท่านจากอันตรายต่างๆ RTP จึงได้คิดค้นเชือกฟางที่มีคุณภาพดีขึ้นมาเฉพาะชาวเกษตรกร