เชือกฟางเส้นเล็ก เชือกฟางเกรดA

เชือกฟางเส้นเล็ก เชือกฟางเกรดA

เชือกฟางเส้นเล็ก เชือกฟางเกรดA เชือกฟาง มีคุณภาพต้องที่ RTP เท่านั้น เพราะเราเน้นผลิตเชือกฟางคุณภาพดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า