อย่าใช้งานเชือกฟาง ผิดวัตถุประสงค์!!!!

อย่าใช้งานเชือกฟางผิดวัตถุประสงค์

อย่าใช้งานเชือกฟางผิดวัตถุประสงค์