เชือกฟางเส้นเล็กเชือกฟางสีส้มอ่อน

เชือกฟางเส้นเล็กเชือกฟางสีส้มอ่อน

เชือกฟางเส้นเล็กเชือกฟางสีส้มอ่อน