เชือกฟางเส้นลวดสีเหลือง

เชือกฟางเส้นลวดสีเหลือง

เชือกฟางเส้นลวดสีเหลือง