สินค้าเชือกฟางคละสี หน้ากว้าง 1-2 นิ้ว ราคาดี เหนียว สีไม่ซีด จากรุ่งทิพย์

สินค้าเชือกฟางคละสี หน้ากว้าง 1-2 นิ้ว ราคาดี เหนียว สีไม่ซีด จากรุ่งทิพย์

สินค้าเชือกฟางคละสี หน้ากว้าง 1-2 นิ้ว ราคาดี เหนียว สีไม่ซีด จากรุ่งทิพย์