บทความ

ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก ?

ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก เชือกฟางโดยส่วนใหญ่แล้ว ผลิตมาจากเม็ดพลาสติก PP ผสมกับเม็ดสีต่าง ๆ อาทิ สีแดง สีเหลือง สีเขียว ก่อนจะนำเข้าไปผ่านกระบวนการผลิตแบบรีด ซึ่งเม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายผ่านเกลียวรีดภายในเครื่องจักรจากความร้อนและความดันที่สูง ก่อนที่จะไหลผ่านแม่แบบเชือกฟางที่เตรียมไว้ เพื่อให้เชือกฟางที่ออกมามีคุณภาพ แล้วจึงผ่านกระบวนการทำให้เม็ดพลาสติกเย็นลงด้วยกระบวนการหล่อเย็นโดยน้ำหรืออากาศ เพื่อรีดพลาสติกให้ออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ และม้วนเป็นเชือกฟางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ทำไมรุ่งทิพย์พลาสแพคถึงต้องผลิตเชือกฟางรักษ์โลก ? บริษัทรุ่งทิพย์พลาสแพคผลิตเชือกฟางรักษ์โลกก็เพราะเรงเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติ เพราะในอนาคตมีแนวโน้มการใช้พลาสติกย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น มีการค้นพบและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆ ทำให้พลาสติกที่ราคาที่ต่ำลงและสมบัติต่าง ๆ ดีขึ้น มีกฎข้อบังคับ รวมถึงการที่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะสูงขึ้น   สำหรับเชือกฟางรักษ์โลกนี้ ผลิตมาจากพลาสติกย่อยสลายได้ Environmentally Degradable Plastics (EDP) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี จากทางสภาพแวดล้อม เช่น กรด … Readmore

เชือกฟางมินิ ไม่มีเกลียวหาซื้อได้ที่รุ่งทิพย์พลาสแพค

เชือกฟางมินิ ไม่มีเกลียวหาซื้อได้ที่รุ่งทิพย์พลาสแพค

เชือกฟางสำหรับโยงทุเรียน

เชือกฟางสำหรับโยงทุเรียน

ทำไมถึงต้องใช้เชือกฟางรักษ์โลกจากรุ่งทิพย์พลาสแพค

ทำไมถึงต้องใช้เชือกฟางรักษ์โลกจากรุ่งทิพย์พลาสแพค

ทำไมต้องใช้พลาสติกชนิด PP ในการผลิตเชือกฟาง

ทำไมต้องใช้พลาสติกชนิด PP ในการผลิตเชือกฟาง

เชือกฟางเส้นลวด

เชือกฟางเส้นลวด